PRIHLÁSENIE NOVINKY E-SHOP

Kontaktné informácie

» Návrat

V prípade otázok, pripomienok, či možnosti spolupráce nás prosím kontaktujte:

Meno: Martin Madara
Adresa: Narcisová 22, Dunajská Lužná
Tel: 0902 480 120
E-mail: mmadara@gmail.com

Informácia podľa § 10 ods.1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

  • Prevádzkovateľom je spoločnosť MATERRA, s.r.o., Narcisová 22, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 50149253, zapísaná v Obchodnom registri OR SR Bratislava I., Vložka č.: 108785/B, IČO: 50 149 253, Odd.: Sro.
  • Účelom spracúvania údajov je identifikácia registrovaných členov internetovej stránky.
  • Povinné údaje v elektronických formulároch sú len tie ktoré sú zvýraznené žltou farbou.
  • Pravdivosť poskytnutých údajov prevádzkovateľ neoveruje.
  • Osobné údaje klienta nebudú sprístupnené tretej osobe - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je sprístupnenie dohodnuté medzi prevádzkovateľom a klientom.
  • Prevádzkovateľ zverejňuje len časť poskytnutých údajov na internetovej stránke.
  • Údaje sú získavané automatizovane prostredníctvom elektronického formuláru.Facebook diskusia